2559-09-08

บิดา น.ต.สัมพันธ์ อุดมสุข ถึงแก่กรรม

บิดา น.ต.สัมพันธ์ อุดมสุข ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/09/blog-post_8.html

นาย สุธรรม อุดมสุข บิดา น.ต.สัมพันธ์ อุดมสุข ถึงแก่กรรม เมื่อ 7 ก.ย.59 มีกำหนดการดังนี้

* 7 - 12 ก.ย.59 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ วัดโคกเกตุ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จว.สุมทรสงคราม

* วันอังคารที่ 13 ก.ย.59 เวลา 1530 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดโคกเกตุ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จว.สุมทรสงคราม

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73

บิดา ร.ท.ภคดลพจน์ (ธีรศักดิ์) จุ้ยมั่น ถึงแก่กรรม

บิดา  ร.ท.ภคดลพจน์ (ธีรศักดิ์) จุ้ยมั่น ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/09/blog-post.html

นายชื่่น จุ้ยมั่น บิดา ร.ท.ภคดลพจน์ (ธีรศักดิ์) จุ้ยมั่น ประจำแผนกกำลังพล บก.กฟก.2 กร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 7 ก.ย.59 มีกำหนดการดังนี้

* 7 - 10 ก.ย.59 เวลา 1900 สวพระอภิธรรม ณ วัดเพิ่มทาน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี
* วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ย.59 เวลา 1700 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดเพิ่มทาน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน