2551-01-01

พิเศษ - ทหารแพทย์

 • นิพนธ์ บุญช่วยเหลือ
 • บรม วงษ์จันทเจริญ
 • สุขุม จิณะแสน
 • เจน ลิ้มฉาย
 • ถวัลย์ สังวรณ์
 • กรุงทอง ชาวบ้านเกาะ
 • ประกอบ ยิ้มแย้ม
 • อาคม ลัดดามณีโรจน์
 • พงษ์เทพ แจ้งธรรมมา
 • วิเชียร พิพัฒน์
 • เฉลิม รุ่งโรจน์
 • วสันต์ แสงรุจี
 • เชาว์ ตู้เสงี่ยม
 • ภูมิชาติ พรมมา
 • ทวีรัตน์ เหล็กไหล
 • วิเชียร สกุลพราหมณ์
 • อดุลย์ แก่นจันทร์
 • โยธิน หอมหวล
 • เชิดชัย ไสยอรรถ
 • วิชัย ภิญโญยิ่ง
 • บุญชิต ถีระพันธ์
 • ชวลิต เฉลยจิตร์
 • สิทธิ อดิรัตนา
 • วันชัย บูรณพัฒนพงษ์
 • นิโรธ คล้ายโพธิ์ทอง
 • ประเสริญ โมกแก้ว
 • สมชัย เห็มสมัคร
 • ทรงพล จันทร์หล้า
 • อุดม ห้าวหาญ
 • อนัน พงษ์เอี่ยม
 • ทัศนะ พันธุลาภ
 • สมชาย สุวรรณเพชร
 • ณรงศักดิ์ ถาวรสินธ์
 • สมยศ จั่นเรือง
 • สำเภา อยู่สบาย
 • วิเชียร ปานขำ
 • บันเทิง ม่วงศรี
 • สมศักดิ์ ลาภา
 • ไพโรจน์ แก้วประดับ
 • สิทธิ ศรีทอง
 • ทวีศกดิ์ ทองแชม
 • ร.อ.สุมิตร ยะโสวงษ์
  - หน.แผนกรังสี รพ.ทหารเรือกรุงเทพ (บางนา)
  - โทร.0899869434
 • วินิช รอดพิพัฒน์
 • วีระชัย สมพรชัยกิจ
 • สุพรรณ เลื่อมใส
 • นุไชย ศรสุรินทร์
 • สายชล สายสร้อย
 • สายเหนือ นิลสง่า
 • นันทศักิ์ ปิยะไพร
 • สถาพร เดชบุญ
 • วิโรจน์ โรจนวิภาต
 • วินัย เพ็ยพิมาย
 • สมยศ นามูลน้อย
 • สมภาพ พันธุ์บุญปลูก
 • สมพร สวัสดี
 • ยงยุทธ ผุยไธสง
 • ธนู วงษ์เตปา
 • ประกิจ พันบรรจง
 • ไกรเลิศ พาสนาโสภณ
 • ลิขิต ภาวะภูตานนท์
 • ชาญณรงค์ แก้วมุกดา
 • สุพัฒน์ นัยวัฒน์
 • เสียง เจาะจัง
 • สุรศักดิ์ เอื้อมเก็บ
 • ทวีป ชีเจ็ดริ้ว
 • พยอม เกษมพิณ
 • นพดล พะมาตร์
 • บุญชอบ เหลืองขมิ้น
 • อดุลย์ รักแผน
 • สุนทร เสือช้าง
 • กิตติ โควินท์
 • วรสิทธิ์ เครือเขื่อนเพ็ชร์
 • สมาน ปาจาร้า
 • พงษ์ศักดิ์ ตาสื่อ
 • ณรงค์กร อนุพันธ์พงษ์สุข
 • นพคุณ เกตุแก้ว
 • ธนศักดิ์ โปตระนันท์
 • เทวิน ปั้นโต
 • สมชาย แสงมา
 • วิโรจน์ ทรงมิตร
 • บัวลอง บุญพรม
 • นเรศ คำดีบุญ
 • ร.อ.บวรนันท์ คลังวิจิตร (นิพนธ์ คลังวิจิตร)
  ทำงานห้องผ่าตัดรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 52762-64 มือถือ0818142017
 • ชัยนคร ไตรภูมิ
 • สำรวย ดิษฐี
 • สินชัย สุระสินธุ์
 • สมมาต ทองตัน
 • วีระ มโนหาญ
 • สมควร พรหมอ่อน
 • อาทิตย์ พูลโภค
 • เรวัตร สีพลดา
 • สถาพร ศรนารา
 • มนูญ นาทาสุข
 • ทวีศักดิ์ พุฒสินทร์
 • มณฑล หอมจันทร์
 • สมโภชน์ สุขสวัสดิ์
 • สมชัย ศรีสด
 • รัชพล วงศ์ภูมิ
 • สมปอง จึงรัศมีพานิช
 • อำพล สุขุมาลย์
 • มนตรี พิมพะลา
 • สมพงษ์ กันกูล
 • ประดิษฐ์ ลืมศักดิ์
 • ณรงค์ หลวงแสง
 • สิทธิเวช จวบฤกษ์เยิน
 • มนตรี สิบฤกษ์
 • พนมพร ต่ายธานี
 • สมชาย ไทยเดิม
 • ชาญณรงค์ สีหปัญญา
 • สุรชัย แสงวิรุณ
 • บุญเริ่ม ภู่พวง
 • สมทรง ทองอิ่ม
 • สุรชัย สิทธิกุล
 • อรัญ จีนขี

10 ความคิดเห็น:

 1. เราเปิดคลินิกทำฟัน มา 20 ปีแล้ว เบื่อจังทำแต่ชาวบ้านไม่เคยได้ทำให้เพื่อนสักที ถ้าท่านมาทำฟันอาจได้เมา and เม้าส์ กันและลด 30% เข้าบริจากรุ่น
  ที่อยู่ คลินิกทันตกรรมตำหรุฟันดี ต.บางปูใหม่
  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ หรือโทรปรึกษาสุขภาพฟันได้ฟรี ได้ที่ 0818184002 เบอร์ส่วนตัว
  จาก จ่าเชาว์ ตุ๊เสงี่ยม
  รุ่น ทร.24 พร.73

  ตอบลบ
 2. อยากได้เบอร์โทรคุณสมาน ปาจาร้าค่ะ

  ตอบลบ
 3. อิอิ ขอบคุณเพื่อนเชาว์ ครับ จะประชาสัมพันธ์ให้เพื่อน ๆ ทราบ

  ตอบลบ
 4. อยากเจอพ่อค่ะขอเบอร์คุณสมาน ปาจาร้าหน่อยนะค่ะ

  ตอบลบ
 5. คุณอ๊อฟ ลองติดต่อ กรมกำลังพลทหารเรือ ดูครับ โทร.024754645 ครับ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณค่ะ ติดต่อพ่อได้แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 7. ลุงเชาว์ค่ะ ถ้าจัดฟันคิดค่าทำฟันทั้งหมดเท่าไรค่ะ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ8/2/55 19:19

  ขอเบอร์โทรติดต๋อชุมพล ษิลปชัย ด้วย

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ17/4/58 00:19

  •สมชัย เห็มสมัคร อยู่ที่ไหน

  ตอบลบ
 10. ขอเบอร์ คุณทรงพล จันทร์หล้าครับ

  ตอบลบ