2552-11-27

งาน คืนสู่เหย้าสื่อสาร+อิเล็ก+ไฟฟ้า รุ่น'24

ขอเชิญ นรจ.สื่อสาร+อิเล็ก+ไฟฟ้า รุ่น 24 และเพื่อน นรจ.24/นย.26 ทุกท่าน ร่วมงาน คืนสู่เหย้าสื่อสาร+อิเล็ก+ไฟฟ้า รุ่น'24 ใน วันเสาร์ที่ 26 ธ.ค.52 ณ รร.สื่อสารทหารเรือ โดยมีกำหนดการดังนี้
  • 0900 พิธีสงฆ์ ณ วัดสาขา
  • 1200 รับประทานอาหารกลางวัน ณ สโมสรกองเรือทุ่นระเบิด กร.
  • 1300 แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเหล่า
  • ตั้งแต่ 1800 งานเลี้ยงสังสรร
รายละเอียดติดต่อ
- น.อ.ดร.วิชาญ สีดา โทร.081-376-5453
- ร.อ.ณรงค์ชัย ปาชะณี โทร. 081-174-8283