2558-05-07

มารดา ร.อ.วิเชียร พุทธา ถึงแก่กรรม

มารดา ร.อ.วิเชียร พุทธา ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/05/blog-post_69.html

คุณแม่น้อย พุทธา มารดา ร.อ.วิเชียร พุทธา เพื่อน ทร.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้
- 7 - 11 พ.ค. 58 เวลา 2000 น.   สวดพระอภฺิธรรมศพ  ณ วัดนายาว ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
- 12 พ.ค.58 เวลา 16.00 น. ฌาปนกิจศพ ณ วัดนายาว ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

จึงประกาศมาเพื่อเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

บิดา ร.ท.พยุง ตองอ่อน ถึงแก่กรรม

บิดา ร.ท.พยุง ตองอ่อน ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/05/blog-post_7.html

นายสุด ตองอ่อน บิดา ร.ท.พยุง ตองอ่อน เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อ 061945 พ.ค.58 มีกำหนดการ ดังนี้
- 7 - 10 พ.ค.58 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
- 11 พ.ค.58 เวลา 1300 ฌาปนกิจศพ ณ ฌาปนสถาน วัดบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

จึงประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2558-05-05

มารดา พ.จ.อ.เชาว์ ตุ๊เสงี่ยม ถึงแก่กรรม

มารดา พ.จ.อ.เชาว์ ตุ๊เสงี่ยม ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/05/blog-post_5.html

มารดา พ.จ.อ.เชาว์ ตุ๊เสงี่ยม เพื่อน พร.73 (นอกราชการ) ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
- 5 พ.ค.58 เวลา 1600 - 1700 รดน้ำศพ ณ วัดตำหรุ ต.บางปูใหม่
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
- 5 - 13 พ.ค.58 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรม ณ วัดตำหรุ ต.บางปูใหม่
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
- 14 พ.ค.58 เวลา 1700 ฌาปณกิจ ณ วัดตำหรุ ต.บางปูใหม่
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

จึงประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

ติดต่อเจ้าภาพ
คลินิกทันตกรรมตำหรุฟันดี ต.บางปูใหม่
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทร.0818184002

2558-05-04

พ.จ.อ.สถาพร คำอุ่น (ลิง) ถึงแก่กรรม


พ.จ.อ.สถาพร คำอุ่น (ลิง) ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/05/blog-post.html

พ.จ.อ.สถาพร (ลิง) คำอุ่น  เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เหล่า อิเล็กทรอนิกส์ ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
  • 4 พ.ค.58 เวลา 1600 รดน้ำ ณ วัดทุ่งลาดหญ้า  ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี
  • 4 - 8  พ.ค.58 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดทุ่งลาดหญ้า  ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี
  • 8  พ.ค.58 เวลา 1930 นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 
  • 9 พ.ค.58 เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ ณ วัดทุ่งลาดหญ้า  ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี

จึงขอแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน