2560-01-05

บิดา ร.ท.พิมล บุญครอบ ถึงแก่กรรม

บิดา ร.ท.พิมล บุญครอบ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/01/blog-post.html

คุณพ่อละออ บุญครอบ บิดา ร.ท.พิมล บุญครอบ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เหล่าพลาธิการ ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

* 4 - 7 ม.ค.60 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ วัดศรีมหาโพธิ์ หมู่ 4 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมง จ.อ่างทอง
* วันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค.60 เวลา 1600 กำหนดฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดศรีมหาโพธิ์ หมู่ 4 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมง จ.อ่างทอง

จึงประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน