2556-12-18

มารดา น.ท.เชาว์ สีผ่องใส ถึงแก่กรรม

มารดา น.ท.เชาว์ สีผ่องใส เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 21 ม.ค.56 มีกำหนดการดังนี้

  • 16 - 21 ธ.ค.56 เวลา 1930 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดห้วยชินสีห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 
  • 22 ธ.ค.56 กำหนดพระราชทางเพลิงศพ ณ วัดห้วยชินสีห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี น.อ.อุทัย ชีวสุทธิ ผบ.กรม.สน.สอ.รฝ. เป็นประธาน มีรถบัสออกจาก บก.กรม สน.สอ.รฝ. เวลา 1000


2556-12-14

"ชวนเพื่อนเยือนป้อมพระจุลฯ"


ขอเชิญเพื่อน นรจ.24 ทุกพรรคเหล่า และครอบครัว ร่วมงานสังสรรค "ชวนเพื่อน เยือน ป้อมพระจุลฯ" ครั้งที่ 1  ณ โรงเรียน สื่อสาร-ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ทหารเรือ ใน วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 มีกำหนดการดังนี้

ช่วงเช้า
- ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อน ๆ ที่ล่วงลับ

ช่วงบ่าย
- แข่งขันกีฬายืดเส้นยืดสาย

ตั้งแต่เวลา 1700 งานเลี้ยงสังสรร

ภาพกิจกรรมในงานจาก FB รุ่นครับ 

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2556-12-13

มารดา ร.อ.วันชัย วีสูงเนิน และ น.ท.บุญชู วีสูงเนิน ถึงแก่กรรม

มารดาของ ร.อ.วันชัย วีสูงเนิน และ น.ท.บุญชู วีสูงเนิน เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม  เมื่อ 13 ธ.ค.56 เวลา 0156 มีกำหนดการดัง นี้

  • 13 - 16 ธ.ค.56 เวลา 1900 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ บ้านเลขที่ 122 หมู่ 8 ถนน นิคมลำตะคอง (ผัง 1 ก.ม. 12 )ต. หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  • 17 - 18 ธ.ค.56 เวลา 1900 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดกุดเวียน ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
  • พฤหัสบดีที่ 19 ธ.ค.56 เวลา 1600 กำหนดพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดกุดเวียน ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์หมายเลขติดต่อ เจ้าภาพ 081-8097872 และ 081-7589363

2556-12-12

มารดา พ.จ.อ.ชัยวัทน์ (ยศ) กฤษวงษ์ ถึงแก่กรรม


มารดา พ.จ.อ.ชัยวัทน์(ยศ) กฤษวงษ์ ศฝท.ยศ.ทร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

  • 11 - 14 ธ.ค.56 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ บ้านเลขที่ 121 หมู่ 10 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
  • 15 ธ.ค.56 เวลา 1600 ณ.วัดวังสำเภาล่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี (มีรถบัสปรับอากาศออกจากภัณฑุปกรณ์ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ เวลา 0930 

จึงขอแจ้งมาให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบ