2558-11-29

มารดา น.ต.ดุสิต ค้างอบ ถึงแก่กรรม

มารดา น.ต.ดุสิต ค้างอบ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/11/blog-post_29.html

#แก้ไข#

มารดา น.ต.ดุสิต ค้างอบ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 สังกัด สอ.รฝ. ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้
- 29 พ.ย.58 เวลา 1600 รดน้ำศพ  ณ ณ วัดจอมเกศ อ.บางประหัน อยุธยา
- 29 พ.ย. - 1 ธ.ค.58 เวลา 1900 สวดอธิธรรม ณ วัดจอมเกศ อ.บางประหัน อยุธยา
- 2 ธ.ค.58 เวลา 1600 ฌาปณกิจ ณ วัดจอมเกศ อ.บางประหัน อยุธยา

จึงประกาศให้เพื่อน เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2558-11-04

บิดา น.ท.บัณฑิตย์ ขันธสาลี ถึงแก่กรรม

บิดา น.ท.บัณฑิตย์ ขันธสาลี ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/11/blog-post.html

นายบุญธรรม ขันธสาลี บิดา น.ท.บัณฑิตย์ ขันธสาลี หน.แผนกสนับสนุน ศฝ.สอ.รฝ. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 มีกำหนดการดังนี้
- 4 - 6 พ.ย.58 เวลา 1930 กำหนดสวดอภิธรรมศพ ณ วัดบรมวงศ์อิศรวราราม
ฌาปนกิจ ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
- วันเสาร์ที่ 7 พ.ย.58 เวลา 1600 ฌาปนกิจ ณ วัดบรมวงศ์อิศรวราราม ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน