2551-01-01

นาวิน - สัญญาณ (ทัศนสัญญาณ)

 • น.ท.วชรพล โอปัน (สุรพล โอปัน)
  - รร.นร.
 • พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ
  - โอน ไปยัง กรมการปกครอง กระทรวง มท. เมื่อ 2 พ.ย.35
 • พ.จ.อ.พาลี ธรรมวงษ์
  - กองวิทยุกระจายเสียง กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
 • พ.จ.อ.สุทิน ทองแม้น (สุพิน ทองแม้น)
  - กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ธนดล มั่นคง (สังวร มั่นคง)
  - สถานีสื่อสาร ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
 • พ.จ.อ.พลภัทร ศรียอด (สุพล ศรียอด)
  - กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
 • พ.จ.อ.วิเชียร ปานทอง
  - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหาร
 • พ.จ.อ.ปรีชา สิงห์คำ
  - โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิก
 • ร.ต.ภวดล รักทวี (ภูวดล รักทวี)
  - ลาออก เมื่อ 1 ธ.ค.51
  - อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทค โนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัย มหิดล 
 • น.ต.สมชาย ศิลาหม่อม
  - แผนกการเงิน กองบัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สมชาย กิตติอัครโยธิน (สมชาย นวลละออง)
  - กองร้อยทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ ๒ กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนา
 • พ.จ.อ.บุญเลิศ ด้วงนคร (บุญเลิศ ด้วงเนตร)
  - ศูนย์โทรคมนาคม กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหาร
 • พ.จ.อ.ภาณุพงศ์ ระดมเล็ก (สายันต์ ระดมเล็ก)
  - ลาออก เมื่อ 1 ก.พ.50
 • พ.จ.อ.เฉลิม สำเนากลาง
  - โอน ไป อบต.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ 17 พ.ค.50
 • พ.จ.อ.ธนกร แสงทอง (มนตรี แสงทอง)
  - กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
 • พ.จ.อ.เสน่ห์ โชไชย
  - เสียชีวิต เิืมื่อ
 • พ.จ.อ.บพิธ หนองตระไกร
  - กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
 • สมพงษ์ อ่อนลี
  -
 • พ.จ.อ.อมร สมรสมนตรี
  - โทร.024752598, ที่บ้าน โทร. 024282231, มือถือ โทร.0878142311 ,
  - email : amon_nature@hotmail.com
 • พ.จ.อ.สมศักดิ์ สุวรส
  - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษา
 • พ.จ.อ.อนุกูล ดวงแข
  - แผนกการกีฬา กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือ
 • พ.จ.อ.นิพจน์ ถนอมรอด
  - กองวิทยาการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหาร
 • จ.อ.ธนวัฒน์ มาสุทธิ (ธรรมบท มาสุทธิ)
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๓ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.ปราโมทย์ เอื่ยมสะอาด
  - กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.ประเดิมชัย แย้มบุบผา (ประเดิมชัย แย้มบุปผา)
  - ลาออก เมื่อ 1 พ.ค.35
 • พ.จ.อ.ทวีศักดิ์ เสริมพล
  - กองแผนและประมาณการช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
 • พ.จ.อ.สุริยะ ธิเบศร์ณรงค์
  - ร.ล.บางปะกง หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • ร.ต.พรชัย ต้อยเหม
  - แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
 • พ.จ.อ.อาวุธ รัตนกุล
  - เสียชีวิต เมื่อ 23 พ.ค.53
 • อนุสรณ์ ยุทธา
  -

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ29/12/52 20:40

  พ.จ.อ.อมร สมรสมนตรี

  ที่ทำงาน
  024752598

  ที่บ้าน
  024282231

  มือถือ
  0878142311

  e-mail
  amon_nature@hotmail.com

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ9/9/54 13:06

  ร.ต.ภวดล รักทวี ปัจจุบัน อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทค
  โนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัย มหิดล

  ตอบลบ