2556-06-27

บิดา ร.อ.ธณัฐ (ประเสริฐ) แก้วมีศรี ถึงแก่กรรม


นายกมล แก้วมีศรี บิดา ร.อ.ธณัฐ (ประเสริฐ) แก้วมีศรี เพื่อน นย.26 สังกัด กบ.ทหาร ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
- 28 มิ.ย.- 3 ก.ค.56 สวดพระอภิธรรมศพ ณ บ้านเลขที่ ๒๓ ม.๒ ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช

จึงแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2556-06-24

ร.ท.เชาวฤทธิ์ บุษปฤกษ์ ถึงแก่กรรม


ร.ท.เชาวฤทธิ์ บุษปฤกษ์ เหล่า ทหารพลาธิการ เพื่อน นรจ.24/นย./26พร.73 ตำแหน่ง ประจำหมวดคลังที่ 2 แผนกคลังพัสดุช่าง กองคลังพัสดุ ศกล.พธ.ทร. ถึงแก่กรรม เมื่อ 24 มิ.ย.56 มีกำหนดการดังนี้

24 มิ.ย. 56 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ วัดบ้านฉาง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
26 มิ.ย.56 เวลา 2000 นรจ.24/นย.26/พร.73 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม ณ วัดบ้านฉาง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945