2556-07-16

บิดา ด.ต.ไพโรจน์ เกตุพันธ์ มรณภาพพระพิทักษ์ ทินลาโพ  บิดา ด.ต.ไพโรจน์ เกตุพันธ์ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 มรณภาพ เมื่อ 16 ก.ค.56 มีกำหนดการดังนี้
- 16 - 19 ก.ค.56 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรม ณ วัดไม้ตรา ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
- 20 ก.ค.56 เวลา 1600 ฌาปณกิจ วัดไม้ตรา ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

จึงแจ้งเพื่อน นรจ.24/นย.26./พร.73 รับทราบโดยทั่วกัน และเข้าร่วมงาน

2556-07-10

มารดา พ.จ.อ.อนุชา ปลั่งวัฒนะ ถึงแก่กรรม


นางละออ ปลั่งวัฒนะ มารดา พ.จ.อ.อนุชา ปลั่งวัฒนะ ตำแหน่ง ช่าง โรงงานช่างท่อ กรล.อจปร.อร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 8 ก.ค.56 มีกำหนดการดังนี้

  • 8 - 12 ก.ค.56 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดป่าเกด ถนนเพชรหึงษ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแเดง จ.สมุทรปราการ
  • 12 ก.ค.56 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 
  • 12 ก.ค.56 บรรจุ (เก็บ) ศพ ณ วัดป่าเกด ถนนเพชรหึงษ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแเดง จ.สมุทรปราการ

จึงขอแจ้งให้ เพื่อน ๆ นรจ.24/นย.26/พร.73 รับทราบ

2556-07-02

พ.จ.อ.ธนยศ (วินัย) ปานพวงแก้ว ถึงแก่กรรม


เมื่อ 29 มิ.ย.56 พ.จ.อ.ธนยศ (วินัย) ปานพวงแก้ว เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เหล่า ฟฟ.  ถึงแก่กรรม ด้วยโรคมะเร็งตับ  มีกำหนดการดังนี้
- 30 มิ.ย.-3 ก.ค.56 เวลา 2000 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบันไดทอง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
- อังคารที่ 2 ก.ค.56 นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ณ วัดบันไดทอง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
- พฤหัสที่ 3 ก.ค.56 เวลา 1700 ฌาปนกิจศพ ณ วัดบันไดทอง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ