2557-04-24

มารดา พ.จ.ต.ศรัทธา อินทรพรม ถึงแก่กรรม

มารดา พ.จ.ต.ศรัทธา อินทรพรม ถึงแก่กรรม

นางเล็ก อินทรพรหม มารดาของ พ.จ.ต.ศรัทรา  อินทรพรหม  นรจ.๒๔ (เหล่า อล.) ถึงแก่กรรม
- 24 - 30 เม.ย.57 เวลา 1930  กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ บ้านเลขที่  7  หมู่ 10 ต.คลองสาม อ .คลองหลวง ปทุมธานี
- 1 พค 2557 เวลา 1600 กำหนด  พระราชทานเพลิงศพ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดกลางคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

(เบอร์โทร.เจ้าภาพ 0818331745 )

2557-04-22

มารดา พ.จ.อ.สมพร โชติวิไลวรรณ ถึงแก่กรรม

นาง เฮียง โชติวิไลวรรณ มารดา พ.จ.อ.สมพร  โชติวิไลวรรณ  เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 21 เม.ย.57 มีกำหนดการ ดังนี้

22 - 26 เม.ย.57 สวดพระอภิธรรม ณ วัดโตนด ต.มหาสวัสดิ์  อ.บางกรวย จ.นนทยุรี

จึงแจ้งเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2557-04-10

มารดา ร.อ.ชาตรี รุ่งเรือง ถึงแก่กรรม

นางเข็มทอง แสงสุกใส มารดา ร.อ.ชาตรี รุ่งเรือง นยก.ฝ่ายยุทธการ บก.พล.นย. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 7 เม.ย.57 มีกำหนดการดังนี้

  • 5 - 12 เม.ย.57 เวลา 2000 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ บ้านเลขที่ 34/2 หมู่ที่ 8 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี 
  • 13 เม.ย.57 เวลา 1500 กำหนดฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดบางพัง ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี 


จึงแจ้งเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบ
ติดต่อ ร.อ.ชาตรี รุ่งเรือง โทร.67532 , 0817820455