2552-02-25

สชร.เปลี่ยนบัตรสมาชิกใหม่

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ (สชร.) จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบัตรประจำตัวของสมาชิกใหม่ให้ทันสมัยกว่าเดิม จึงขอให้สมาชิกทุกท่านติดต่อทำบัตรใหม่ ณ ที่ทำการสมาคม ฯ ชั้นที่ 3 อาคารนันทอุทยานสโมสร ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมล่วงหน้าได้ที่ โทรง 0-24115855 หรือ 0-24755790

* สมาชิก 945 ผู้ประกาศ

สชร.ประชุมใหญ่ประจำปี 2551

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ (สชร.) ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 และเลือกตั้งนายกสมาคม เนื่องจากครบวาระ พร้อมทั้งร่วมพบปะสังสรรค์ ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

1300 - 1400 ลงทะเบียน
1400 - 1500 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
1500 - 1600 เลือกตั้งนายกสมาคม
1630 - 1900 สังสรรค์ประจำปี

งานสังสรรค์ของ สชร.นอกจากบริการอาหาร เครื่องดื่ม และดนตรีแล้ว ยังมีของขวัญของรางวัลมากมาย จึงขอเชิญชวนสมาชิกช่วยเผยแพร่ข่าวสารเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกให้มาสมัครได้ในงาน โดยเสียค่าสมัครเพียง 100 บาทเท่านั้น

* สมาชิก 945 ผู้ประกาศ