2557-10-29

มารดา พ.จ.อ.ดิษพันธ์ จันทร์เจริญ ถึงแก่กรรม

นางยุพิน จันทร์เจริญ มารดา พ.จ.อ.ดิษพันธ์ จันทร์เจริญ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้

  • 28 ต.ค. - 1 พ.ย.57 สวดพระอภิธรรม ณ 36/3 ม.18 ต.คลอง 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
  • 2 พ.ย.57 ฌาปนกิจ ณ วัดเวฬุวันวรารา ต.คลอง 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
จึงประกาศมาเพื่่อให้ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 

2557-10-22

มารดา ร.อ.สมนึก ปรอดโปร่ง ถึงแก่กรรม

มารดา ร.อ.สมนึก ปรอดโปร่ง ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2014/10/blog-post_22.html

นาง จำลอง  ปรอดโปร่ง มารดา  ร.อ.สมนึก ปรอดโปร่ง เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73  เสียแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อคืนวันที่ 21 ต.ค.57 มีกำหนดการดังนี้
- 22 - 23 ต.ค.57  สวดพระอภิธรรมศพ ณ บ้านเลขที่ 82/2 ถ.วิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
- 24 - 25 ต.ค.57 สวดพระอภิธรรมศพต่อ ณ  วัดกระโดงทอง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
-วันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค.57 เวลา 1600 ฌาปนกิจ ณ  วัดกระโดงทอง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
จึงประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2557-10-16

บิดา ร.อ.สำเนา นุ่มแนบ ถึงแก่กรรม

บิดา ร.อ.สำเนา นุ่มแนบ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2014/10/blog-post_96.html

นายโปร่ง นุ่มแนบ บิดา ร.อ.สำเนา นุ่มแนบ นายช่าง กองช่าง กยฝ.กร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรมเมื่อ 16 ต.ค.57 มีกำหนดการ ดังนี้

  • 17 - 19 ต.ค.57 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรม ณ วัดบางหัวเสือ ต.บางหัวเสือ จ.สมุทรปราการ 
  • 17 ต.ค.57 เพื่อน นรจ.24 และ เพื่อน ๆ ฟฟ.อล.สส. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 
จึงแจ้งมาเพื่อให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน 

มารดา น.ต.ธณัฐ แก้วมีศรี ถึงแก่กรรม

มารดา น.ต.ธณัฐ  แก้วมีศรี ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2014/10/blog-post_16.html

นางปานิสรา แก้วมีศรี มารดา น.ต.ธณัฐ แก้วมีศรี เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

  • 16 - 19 ต.ค.57 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ บ้านเลขที่ 23 ม.2 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
  • 20 ต.ค.57 กำหนดฌาปนกิจ 
จึงขอแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน
2557-10-12

มารดา น.ต.ณัฐพล (บุญสืบ) แสงแก้ว ถึงแก่กรรม

 นางประดับ.  แซ่โค้ว มารดา น.ต.ณัฐพล (บุญสืบ) แสงแก้ว เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

  • 12 - 14 ต.ค.57 สวดพระอภิธรรม ณ วัดคลองบอน. บ้านคลองบอน ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 
  • 15 ต.ค.57 เวลา 1500 ฌาปณกิจ ณ วัดคลองบอน. บ้านคลองบอน ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
จึงแจ้งเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ให้ทราบทั่วกัน