2551-01-01

นาวิน - สัญญาณ (วิทยุ)

 • ชาตรี สุขเรื่อย
  -
 • ธรรมนูญ พันรังกา
  -
 • จ.อ.จรูญ เทียมเหรียญทอง
  - ลาออก ตั้งแต่ 1 ธ.ค.32
 • จ.อ.ประสงค์ ภูมิจันทร์
  - ลาออก ตั้งแต่ 1 มิ.ย.32
 • น.ต.มานะ พิกุล
  - กองเรือภาค 1 กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.สุพัฒน์ รัตนพิมพ์ภาภรณ์
  - ลาออก ตั้งแต่ 1 พ.ย.35
 • พ.จ.อ.สมพงษ์ ศรีสวน
  - สส.ทร.
 • พ.จ.ท.สาคร ปีกอง
  - ลาออก 1 พ.ย.33
 • จ.อ.ธีรพันธ์ ศรีระษา (สมคิด ศรีระษา)
  - ลาออก
 • พ.จ.อ.ปฐมศร ชวนชื่น (ชาญชัย ชวนชื่น)
  - ลาออก 1 ม.ค.35
 • จ.อ.อุทัย พลาศรี
  - ลาออก 1 พ.ค.35
 • พ.จ.อ.เดชฤทธิ์ เซ็นหลวง
  - สส.ทร.
 • พ.จ.อ.สมชาย เสือดง
  - กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.ต.ประสิทธิ์ พุฒกลาง
  - โอนไป สขช. เมื่อ 1 เม.ย.38
 • พ.จ.อ.ณรงค์ คำพิลานนท์
  - โอนไป กระทรวงมหาดไทย เมื่อ 16 ม.ค.40
 • พ.จ.อ.เฉลิม คำสอน
  - เสียชีวิต
 • พ.จ.อ.สมบัติ คงนมนาน
  - ร.ล.คำรณสินธุ กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ณรงค์ศักดิ์ นาคบุตร
  - สถานีสื่อสาร ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • พ.จ.อ.มนู พักรกรึก
  - กองบิน 2 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • ประชากร คำดำ
 • ร.อ.ชัยวัฒน์ ทองสิมา
  - กองบิน 1 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ประสพ เขียวแก้ว
  - สส.ทร.
 • บุญยฤทธิ์ สุริยวงศ์
 • พ.จ.อ.ชวลิต ชื่นสมบัติ
  - สส.ทร.
 • พ.จ.อ.สายชล นกโพธิ์
  - กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • จ.อ.ผจญ บุญมาก
  - ลาออก 15 เม.ย.34
 • พ.จ.อ.ขันติ ระถะยาน
  - ลาออก 2 มิ.ย.43
 • พ.จ.อ.สมควร ขุนจำเริญ
  - รร.ชุมพล ฯ
 • จ.อ.สำราญ ศุภสมภพ
  - ลาออก 1 มี.ค.37
 • อภิรักษ์ หะนามศรี
 • พ.จ.อ.อำนวย อัตถสุภผล
  - กลน.กร.
 • สุทัศน์ บุญชู
 • พ.จ.อ.สายชล เพิ่มทวี
  - กทบ.กร.
 • ร.อ.พงษ์ศักดิ์ พ่วงแพ
  - กร.
 • พ.จ.อ.แดง อุตส่าห์การ
  - สสท.ทร.
 • จ.อ.อภิชาติ ญาณยุทธ
  - เสียชีวิต
 • จ.อ.นิพนธ์ เรืองประชา
  - ลาออก 1 ก.พ.38
 • ร.อ.ณรงค์ชัย ปาชะณี
  - สบ.ทร.
 • จ.อ.ประสงค์ นกแย้ม
  - ลาออก 1 พ.ย.34
 • พ.จ.ต.ชวลิต จบดี
  - ?
  - รองปลัดเทศบาลเมืองลย 
 • จ.อ.ปรีชา แสงเสถียร
  - ลาออก 1 พ.ย.35
 • พ.จ.อ.ธวัชชัย น้อยฉิน
  - ทรภ.3
 • พ.จ.อ.ดำรงค์ ผิวผ่อง
  - สห.ทร.
 • พ.จ.อ.สุริยา เรียนแจ้ง
  - สอ.รฝ.
 • จ.อ.ชานนท์ เข็มรัมย์
  - ลาออก 1 ส.ค.36
 • จ.อ.ยศยง สืบอ้าย
  - ลาออก 3 ต.ค.38
 • พ.จ.อ.ณัฐพนธ์ เจนวิชา (วีระชัย เจนวิชา)
  - พัน สห.ทร.2 สห.ทร.
 • พ.จ.อ.คมน์ พงษ์ประภาส
  - สสท.ทร.
 • ไชยา คำสิน
  - ?
 • พ.จ.อ.เทพวิฑูรย์ กระแสเสน
  - กร.
 • พ.จ.อ.สำเริง เชิญอุ่น
  - สสท.ทร.
 • จ.อ.วิรัตน์ เทียมมณี
  - ลาออก 1 ต.ค.52
 • พ.จ.อ.สมทบ ธรรมรังศรี
  - สสท.ทร.
 • พ.จ.อ.สัมฤทธิ์ โพนงาม
  - เสียชีวิต พ.ศ.2546/7
 • สมคิด ทิพย์พักดิ์
  ???
 • พ.จ.อ.บรรเจิด เครืออ้น
  - สสท.ทร.
 • จ.อ.สมพิศ มาลัยทอง
  - ลาออก 1 มิ.ย.34
 • สมนึก ภู่ระหงษ์
  - 22 มี.ค.29

7 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ25/2/53 13:08

  ใครได้ข่าว จ.อ. สำราญ ศุภสมภพ ขอรายละเอียดหน่อยครับผม

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ29/11/53 20:42

  เมื่อไรจะเลี้ยงรุ่นใหญ่ นรจ.24 (ทร.24/นย.26) ของเราอีกล่ะ ท่านหวอ ท่านประสาร โปรดทราบ รวมตัวเร็ว ๆ ปีหน้า วันที่ ๗ พ.ค.๕๔ ก็ ๓๐ ปีแล้วนะเพื่อน รหัสรุ่น ของเรา คือ 7524 ( 7/5/24 ไงล่ะ) เพื่อน ๆ คงอยากจะเจอกันอีกแล้ว ที่หน้า บก.รร.ชุมพล นะดีที่สุด มีอะไรโทรหาผจญ จันทร์ทาทอง ได้ ยินดีทุกเวลา พอก่อนนะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ24/1/54 08:56

  เห็นควรด้วย ย ย ย จริงๆ นะ จะบอกให้ ทร.24

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ1/4/54 22:04

  เพื่อนสมพงษ์ ศรีสวน ศิษย์เก่า รร.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รุ่นเดียวกับ ผจญ จันทร์ทาทอง สมหมาย พัดพันธ์ สมาน ปาจาร้า อรัญ จีนขี ตอนนี้นายอยู่ที่ไหนไม่ได้ข่าวมา 30 ปีแล้ว ส่งข่าวให้ทราบ บ้างนะ

  /น.ต.ผจญ จันทร์ทาทอง 0818348178

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สมาน ปาจาร้า เปลี่ยนชื่อเป็น Lapatorn Lapattanan อยู่ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ บางนา ส่วน อรัญ จีนขี อยู่ รพ.อาภากรเกียรติวงศื

   ลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ8/11/54 15:57

  ไปช่วยคนกทม ถูกน้ำท่วมกันหรือเปล่า ผอ.วิทยา เสียหายมากอยู่บ้านไม่ได้ ต้องไปเช่าคอนโดอยู่ น่าสงสารเจงๆๆๆ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ7/2/55 05:33

  เรียน น.ต.ผจญฯ ทราบ พ.จ.อ.สมพงษ์ ศรีสวน ห้องlink สสท.ทร. หมายเลขโทรศัพท์ 57712 - 13 ฝากคิดถึงหมวยน้อยด้วยนะเดี๋ยวนี้คงเป็นหมวยใหญ่แล้ว

  ตอบลบ