2555-09-17

บิดา พ.จ.อ.สุนทร คงมณี ถึงแก่กรรม


นายบุญยัง คงมณี บิดา พ.จ.อ.สุนทร คงมณี จนท.เครื่องโสตทัศนศึกษา แผนกบริการโสตทัศน์ กบศ.ยศ.ทร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรมเมื่อ 12 ก.ย.55 มีกำหนดการดังนี้

  • 12 - 16 ก.ย.55 เวลา 1600 สวดพระอภิธรรม ณ วัดปรีดาราม (ยายส้ม) ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 
  • 17 ก.ย.55 เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดปรีดาราม (ยายส้ม) ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 

2555-09-09

มารดา น.ต.มานพ ไทยประยูร ถึงแก่กรรม

มารดา น.ต.มานพ ไทยประยูร นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

  • 8 - 10 ก.ย.55 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดทำใหม่ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
  • 11 ก.ย.55 เวลา 1630 ฌาปนกิจศพ  ณ วัดทำใหม่ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
จึงแจ้งมาเพื่อทราบประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2555-09-07

บิดา น.ต.ไพศาล จุ้ยประเสริฐ ถึงแก่กรรม

นายแจ่ม จุ้ยประเสริฐ บิดา น.ต.ไพศาล จุ้ยประเสริฐ นายคลัง กวอย.ฝศษ.รร.นร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 7 ก.พ.55 มีกำหนดการดังนี้

  • 7 - 11 ก.ย.55 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดใหญ่ ต.บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
  • 12 ก.ย.55 เวลา 1700 ฌาปนกิจ  ณ วัดใหญ่ ต.บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
จึงแจ้งเพื่อน ๆ นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน 


ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2555-09-04

ฟุตบอลประเพณี น้องพี่ 24-23ชมรมฟุตบอล นรจ.24 ร่วมกับตัวแทน นรจ.23 กำหนดจัดงาน ฟุตบอลประเพณี น้องพี่ 24-23 ครั้งที่ 1 ใน วันพุธที่ 26 ก.ย.55 ตั้งแต่ เวลา 1530 ณ สนามฟุตบอล กร.

  • นรจ.23 ติดต่อประสานงานกับ ร.อ.สุธรรม ดวงวิเศษ โทร.0817429069
  • นรจ.24 ติดต่อประสานงานกับ พ.จ.อ.วีระวัฒน์ ศรีเชียง (ป๋อ) โทร.0818627647 


ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945