2558-11-29

มารดา น.ต.ดุสิต ค้างอบ ถึงแก่กรรม

มารดา น.ต.ดุสิต ค้างอบ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/11/blog-post_29.html

#แก้ไข#

มารดา น.ต.ดุสิต ค้างอบ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 สังกัด สอ.รฝ. ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้
- 29 พ.ย.58 เวลา 1600 รดน้ำศพ  ณ ณ วัดจอมเกศ อ.บางประหัน อยุธยา
- 29 พ.ย. - 1 ธ.ค.58 เวลา 1900 สวดอธิธรรม ณ วัดจอมเกศ อ.บางประหัน อยุธยา
- 2 ธ.ค.58 เวลา 1600 ฌาปณกิจ ณ วัดจอมเกศ อ.บางประหัน อยุธยา

จึงประกาศให้เพื่อน เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2558-11-04

บิดา น.ท.บัณฑิตย์ ขันธสาลี ถึงแก่กรรม

บิดา น.ท.บัณฑิตย์ ขันธสาลี ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/11/blog-post.html

นายบุญธรรม ขันธสาลี บิดา น.ท.บัณฑิตย์ ขันธสาลี หน.แผนกสนับสนุน ศฝ.สอ.รฝ. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 มีกำหนดการดังนี้
- 4 - 6 พ.ย.58 เวลา 1930 กำหนดสวดอภิธรรมศพ ณ วัดบรมวงศ์อิศรวราราม
ฌาปนกิจ ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
- วันเสาร์ที่ 7 พ.ย.58 เวลา 1600 ฌาปนกิจ ณ วัดบรมวงศ์อิศรวราราม ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2558-10-29

มารดา พระสุพจน์ บุญเนตร (พ.จ.ท.สุพจน์ บุญเนตร) ถึงแก่กรรม

มารดา พระสุพจน์ บุญเนตร (พ.จ.ท.สุพจน์ บุญเนตร) ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/10/blog-post_29.html
แม่พอน  บุญเนตร มารดา พระสุพจน์ บุญเนตร(พ.จ.ท.สุพจน์  บุญเนตร) เพื่อน อล.  นรจ.24/นย.26/พร.73 เสีียชีวิตเมื่อช่วงช้าวมืดวันนี้ (29 ต.ค.58) มีกำหนดการดังนี้
- 29 ต.ค. - 4พ.ย.58 เวลา 1900 กำหนดพระอภิธรรมศพ ณ
วัดบางกะเจ็ด ต.บางกระเจ็ด  อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
- 31 ต.ค.58 เวลา 1900 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ฟฟ.อล.24 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ณ วัดบางกะเจ็ด ต.บางกระเจ็ด  อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
-5 พ.ย.58 เวลา 1500 กำหนดฌาปนกิจ ณ วัดบางกะเจ็ด ต.บางกระเจ็ด  อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

2558-10-24

มารดา พ.จ.อ.ธนู วงษ์เตปา ถึงแก่กรรม

มารดา พ.จ.อ.ธนู วงษ์เตปา ถึงแก่กรรม

นางองุ่น วงษ์เตปา มารดา น.ท.โชคชัย วงษ์เตปา นรจ.18/น.ย.20/พร.67 และ พ.จ.อ.ธนู วงษ์เตปา นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
- 24 ต.ค.58 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ วัดบางนางเกรง ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
- 24 - 28 ต.ค.58 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรม ณ วัดบางนางเกรง ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
- 25 ต.ค.58 นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ เวลา 1900 ณ วัดบางนางเกรง ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
- 29 ต.ค.58 เวลา 1700 พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดบางนางเกรง ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

จึงประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2558-10-14

บิดา พ.จ.อ.ณัฐวัฒน์ เฉลยจิตร์ ถึงแก่กรรม

บิดา พ.จ.อ.ณัฐวัฒน์ เฉลยจิตร์ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/10/blog-post_14.html

คุณพ่อคมทัต เฉลยจิตร์ บิดา พ.จ.อ.ณัฐวัฒน์ เฉลยจิตร์ ถึงแก่กรรม ณ รพ.ธรรมศาสตร์ เมื่อ 13 ต.ค.58 มีกำหนดการ ดังนี้
- 14 ต.ค.58 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ ศาลา 7 วัดพระศรีมหาธาติ บางเขต กรุงเทพฯ
- 14 ต.ค.58 เวลา 1800 สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 7  วัดพระศรีมหาธาติ บางเขต กรุงเทพฯ
- 15 -  18 ต.ค.58 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 7  วัดพระศรีมหาธาติ บางเขต กรุงเทพฯ
- 18 ต.ค.58 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
- 19 ต.ค.58 เวลา 1830 สวดพระอภิธรรมศพ รอบแรก และ เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ รอบสอง ณ  ศาลา 7 วัดพระศรีมหาธาติ บางเขต กรุงเทพฯ
- 20 ต.ค.58 เวลา 1600 ฌาปณกิจศพ

ศาลา 7 ทางเข้า ตรงไป สุดทาง คือศาลา 7 มีที่จอดรถ ด้านหลัง ศาลา 7 ) วัดพระศรีมหาธาตุ

จึงขอแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2558-10-08

มารดา น.ท.วิทยา สวัสดิ์มี ถึงแก่กรรม

มารดา น.ท.วิทยา สวัสดิ์มี ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/10/blog-post.html

นาง จำเนียร สวัสดิ์มี มารดา น.ท.วิทยา สวัสดิ์มี (ว๋อ) เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ วันอังคารที่ 6 ต.ค.58 มีกำหนดการ ดังนี้

- 7 - 10 ต.ค.58 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ บ้านเจ้าภาพ
- 10 ต.ค.58 เวลา 1930 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรม ณ บ้านเจ้าภาพ
- 11 ต.ค.58
----------เวลา 0700 ถวายภัตาหารเช้า
----------เวลา 0900 พิธีเคารพศพ
----------เวลา 1300 เคลื่อนศพสู่เมรุ วัดทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม
----------เวลา 1600 พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ วัดทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบ2558-09-30

มารดา น.ต.วัลลภ รัตโนภาส ถึงแก่กรรม

มารดา น.ต.วัลลภ รัตโนภาส ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/09/blog-post_30.html

นางบุญมา รัตโนภาส มารดา น.ต.วัลลภ รัตโนภาส ผช.หน.ฝ่าย พธ.บก.พล.นย. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 26 ก.ย.58 มีกำหนดการดังนี้
26 - 30 ก.ย.58 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรม ณ วัดคลองขุด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
1 ต.ค.58 เวลา 1300 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดคลองขุด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จึงขอแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2558-09-23

มารดา น.ท.สมศักดิ์ ปฤษณารุณ ถึงแก่กรรม

มารดา น.ท.สมศักดิ์ ปฤษณารุณ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/09/blog-post_23.html

นางพิกุล  ปฤษณารุณ มารดา ของ น.ท.สมศักดิ์  ปฤษณารุณ ถึงแก่กรรม เมื่อ 23 ก.ย.58 มีกำหนดการดังนี้
* 23 - 27 ก.ย.58 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดดอนไข่เต่า ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
* 28 ก.ย.58 เวลา 1600 พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดดอนไข่เต่า ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2558-09-14

บิดา น.ท.สิทธิชัย เรืองขจิตร (สมชาย หมีไข่) ถึงแก่กรรม

บิดา น.ท.สิทธิชัย เรืองขจิตร ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/09/blog-post_14.html

นายชุบ วงศ์สันติธรรม บิดา น.ท.สิทธิชัย เรืองขจิตร หน.พลาธิการ กอง สน.กร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 13 ก.ย.58 มีกำหนดการ ดังนี้ 
- 14 - 16 ก.ย.58 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรม ณ วัดคลองปรือ ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 
- พฤหัสบดีที่ 17 ก.ย.58 เวลา 1400 ฌาปนกิจศพ ณ วัดคลองปรือ ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 

จึงขอแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน 

2558-09-05

มารดา น.ต.ชนะยุทธ (สุทโธ) มาถา ถึงแก่กรรม

มารดา น.ต.ชนะยุทธ (สุทโธ) มาถา ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/09/blog-post_5.html

นางคำมา  มาถา มารดา น.ต.ชนะยุทธ (สุทโธ) มาถา นรจ.24/นย.26/พร.73  ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
- 5 - 7 ก.ย.58  เวลา 1930 สวดพระอภิธรรมศพ ที่บ้านเลขที่  20  หมู่ 3 บ้านศรีเวียง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
- 8 กันยายน 2558 เวลา 1300 ฌาปนกิจศพ ณ ฌาปนสถานบ้านศรีเวียง

ติดต่อเจ้าภาพ น.ต.ชนะยุทธ (สุทโธ) มาถา โทร  0954480182


2558-09-01

บิดา ร.ต.วิเชียร ปานทอง ถึงแก่กรรม

บิดา ร.ต.วิเชียร ปานทอง ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/09/blog-post.html

นายคลาย ปานทอง บิดา ร.ต.วิเชียร ปานทอง นายทหารทัศนสัญญาณ สสส.ฐท.สส. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 1 ก.ย.58 มีกำหนดการ ดังนี้
- 1 ก.ย.58 เวลา 1630 รดน้ำศพ ณ บ้านเลขที่ 54 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จว.ปทุมธานี
- 1 - 5 ก.ย.58 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ วัดนาวง ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
- 6 ก.ย.58 เวลา 1600 พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ วัดนาวง ฯ ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ติดต่อเจ้าภาพ : ร.ต.วิเชียร ปานทอง โทร.0891612885

ผู้แจ้ง : ร.อ.เสน่ห์ มูลขำ โทร.0898808551

2558-08-25

มารดา พ.จ.อ.โกมุท มหาศรณ์ ถึงแก่กรรม

มารดา พ.จ.อ.โกมุท มหาศรณ์ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/08/blog-post_25.html

นางอนงค์ มหาศร มารดา พ.จ.อ.โกมุท  มหาศรณ์  เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้ 
 • 24 ส.ค.58 เวลา 1300 - 1330  รดน้ำศพ ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
 • 24 - 28 ส.ค.58 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ ศาลา 1 วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
 • 26 ส.ค.58 นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพ
 • 28 ส.ค.58 เวลา 1600 ฌาปนกิจ ณ เมรุ วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี2558-08-21

บิดา พ.จ.อ.กิตติ มีป้อม ถึงแก่กรรม

บิดา พ.จ.อ.กิตติ มีป้อม ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/08/blog-post.html

นายสุดใจ มีป้อม บิดา พ.จ.อ.กิตติ มีป้อม เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อ ๑๙ ส.ค.๕๘ มีกำหนดการดังนี้

 • 19 - 24 ส.ค.๕๘ เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ วัดดอนหวาย ต.บางกะทึก อ.สามพรานจว.นครปฐม 
 • 25 ส.ค.58 เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ ณ วัดดอนหวาย ต.บางกะทึก อ.สามพราน จว.นครปฐม 


ติดต่อเจ้าภาพ พ.จ.อ.กิตติ มีป้อม โทร. 0895244874

2558-07-06

ร.อ.บรรทม โลหิตไทย ถึงแก่กรรม

ร.อ.บรรทม โลหิตไทย ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/07/blog-post.html

ร.อ.บรรทม โลหิตไทย เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เหล่าพลาธิการ สังกัด กรม ป.พล.นย. ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

 • 6 ก.ค.58 เวลา 1700 รดน้ำศพ ณ วัดบ้านซุ้ง อ.นครหลวง จ.อยุธยา  
 • 6 - 10 ก.ค.58 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรม ณ วัดบ้านซุ้ง อ.นครหลวง จ.อยุธยา 
 • 11 ก.ค.58 พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดบ้านซุ้ง อ.นครหลวง จ.อยุธยา 

จึงประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2558-05-07

มารดา ร.อ.วิเชียร พุทธา ถึงแก่กรรม

มารดา ร.อ.วิเชียร พุทธา ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/05/blog-post_69.html

คุณแม่น้อย พุทธา มารดา ร.อ.วิเชียร พุทธา เพื่อน ทร.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้
- 7 - 11 พ.ค. 58 เวลา 2000 น.   สวดพระอภฺิธรรมศพ  ณ วัดนายาว ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
- 12 พ.ค.58 เวลา 16.00 น. ฌาปนกิจศพ ณ วัดนายาว ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

จึงประกาศมาเพื่อเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

บิดา ร.ท.พยุง ตองอ่อน ถึงแก่กรรม

บิดา ร.ท.พยุง ตองอ่อน ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/05/blog-post_7.html

นายสุด ตองอ่อน บิดา ร.ท.พยุง ตองอ่อน เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อ 061945 พ.ค.58 มีกำหนดการ ดังนี้
- 7 - 10 พ.ค.58 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
- 11 พ.ค.58 เวลา 1300 ฌาปนกิจศพ ณ ฌาปนสถาน วัดบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

จึงประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2558-05-05

มารดา พ.จ.อ.เชาว์ ตุ๊เสงี่ยม ถึงแก่กรรม

มารดา พ.จ.อ.เชาว์ ตุ๊เสงี่ยม ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/05/blog-post_5.html

มารดา พ.จ.อ.เชาว์ ตุ๊เสงี่ยม เพื่อน พร.73 (นอกราชการ) ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
- 5 พ.ค.58 เวลา 1600 - 1700 รดน้ำศพ ณ วัดตำหรุ ต.บางปูใหม่
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
- 5 - 13 พ.ค.58 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรม ณ วัดตำหรุ ต.บางปูใหม่
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
- 14 พ.ค.58 เวลา 1700 ฌาปณกิจ ณ วัดตำหรุ ต.บางปูใหม่
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

จึงประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

ติดต่อเจ้าภาพ
คลินิกทันตกรรมตำหรุฟันดี ต.บางปูใหม่
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทร.0818184002

2558-05-04

พ.จ.อ.สถาพร คำอุ่น (ลิง) ถึงแก่กรรม


พ.จ.อ.สถาพร คำอุ่น (ลิง) ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/05/blog-post.html

พ.จ.อ.สถาพร (ลิง) คำอุ่น  เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เหล่า อิเล็กทรอนิกส์ ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
 • 4 พ.ค.58 เวลา 1600 รดน้ำ ณ วัดทุ่งลาดหญ้า  ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี
 • 4 - 8  พ.ค.58 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดทุ่งลาดหญ้า  ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี
 • 8  พ.ค.58 เวลา 1930 นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 
 • 9 พ.ค.58 เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ ณ วัดทุ่งลาดหญ้า  ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี

จึงขอแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2558-04-08

บิดาของ ร.อ.สุเมศ เกิดทอง ถึงแก่กรรม

บิดาของ ร.อ.โกเมศ เกิดทอง ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/04/blog-post_8.html
คุณพ่อบุญมา บิดาของ ร.อ.สุเมศ เกิดทอง (กลิน) ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้
8 - 15 เม.ย.58 สวดอภิธรรมศพ ณ.วัดท้องคุ้ง ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
9 เม.ย.58 เวลา 1500 มีรถออกจาก หน้า บก.กฝร.
16เม.ย.58 เวลา 1600 ฌาปณกิจศพ ณ.วัดท้องคุ้ง ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ขอแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน
เจ้าภาพ ร.อ.สุเมศ ฯ โทร.0899955404

2558-04-06

มารดา ร.อ.เรืองศักดิ์ นกไธสง ถึงแก่กรรม

มารดา ร.อ.เรืองศักดิ์ นกไธสง ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/04/blog-post_6.html

มารดา ร.อ.เรืองศักดิ์ นกไธสง ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้

 • 6 เม.ย.58 1600 รดน้ำ ณ ศาลา 2 ฌาปนสถาน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • 6 - 8 เม.ย.58 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 2 ฌาปนสถาน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • 7 เม.ย.58 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 2 ฌาปนสถาน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • 9 เม.ย.58 เวลา 1600 ฌาปนกิจ ณ ฌาปนสถาน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ขอแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2558-04-04

บิดา น.ท.ฉลาด รุ่งเจริญ ถึงแก่กรรม

บิดา น.ท.ฉลาด รุ่งเจริญ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/04/blog-post.html

บิดา น.ท.ฉลาด รุ่งเจริญ รอง หก.กบด.ศสด.อศ. ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
 • 3 - 5 เม.ย.58 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ วัดป้อมแก้ว แม่กลอง จว.สมุทรสงคราม
 • 6 เม.ย.58 เวลา 1500 ฌาปนกิจ ณ เมรุ วัดป้อมแก้ว แม่กลอง จว.สมุทรสงคราม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

2558-02-26

บิดา ร.อ.พงษ์เทพ ทองพันธ์ ถึงแก่กรรม

บิดา ร.อ.พงษ์เทพ ทองพันธ์ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/02/blog-post_26.html

บิดา ร.อ.พงษ์เทพ ทองพันธ์ เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
 • 26 - 28 ก.พ.58 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดหงษาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
 • 1 มี.ค.58 ฌาปนกิจ ณ วัดหงษาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
จึงแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบ

2558-02-13

บิดา ร.อ.สมนึก มั่นคง ถึงแก่กรรม

บิดา ร.อ.สมนึก มั่นคง ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/02/blog-post.html

นายแกละ  มั่งคง บิดา ร.อ.สมนึก มั่นคง นว.ป.สังกัด รร.ชุมพล ทร. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
 • 13 ก.พ.58 เวลา 1600 รดน้ำศพ บ้านเลขที่ 9 ม.11 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • 13 - 21 ก.พ.58 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรม บ้านเลขที่ 9 ม.11 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • 22 ก.พ.58 เวลา 1600 ฌาปนกิจ ณ วัดหนองกุ่ม ต.อ่าวน้อย อ.เมืองจ.ประจวบคีรีขันธ์


น.ต.กฤษดา ยาหิรัญ นว.ป.ส-อ.รฝ.โทร.79130 , 0885537301 ผู้แจ้งข่าว

2558-01-27

บิดา ร.ท.สมศักดิ์ ธรรมเนียม ถึงแก่กรรม

บิดา ร.ท.สมศักดิ์ ธรรมเนียม ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/01/blog-post_27.html

นายชิต ธรรมเนียม บิดา ร.ท.สมศักดิ์ ธรรมเนียม เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

 • วันพฤหัสบดีที่ 29 ม.ค.58 ฌาปนกิจ ณ วัดเชิงคีรี หมู่ 4 ต.ศรีสัชณาลัย อ.ศีสัชณาลัย จ.สุโขทัย 


จึงแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบทั่วกัน

2558-01-25

มารดา ร.อ.อุดม ปิ่นแก้ว ถึงแก่กรรม

มารดา ร.อ.อุดม ปิ่นแก้ว ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/01/blog-post_25.html
มารดา ร.อ.อุดร ปิ่นแก้ว เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ม.ค.2558  มีกำหนดการดังนี้

 • 23 - 28 ม.ค.58 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรม ณ วัดลาดบัวขาว ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 ม.ค.58 เวลา 1600 กำหนดฌาปนกิจ ณ วัดลาดบัวขาว ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
หมายเลขโทรศัพท์ ร.อ.อุดร ปิ่นแก้ว โทร.0892441568 

2558-01-18

บิดา พ.จ.อ.ทวีป ชอบดอน ถึงแก่กรรม

บิดา พ.จ.อ.ทวีป ชอบดอน ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/01/blog-post_18.html

นายเลื่อน  ชอบดอน บิดาของ พ.จ.อ.ทวีป  ชอบดอน ถึงแก่กรรม เมื่อ 18 ม.ค.58 มีกำหนดการดังนี้
 • 18 - 20 ม.ค.58 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรม ณ วัดสันติธรรม ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
 • 21 ม.ค.58 เวลา 1500 ฌาปนกิจศพ  ณ วัดสันติธรรม ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 

จึงขอแจ้งให้เพื่อน นรจ.24 นย.26 พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2558-01-06

เพื่อน สำรวย นิลกล่ำ ถึงแก่กรรม

เพื่อน สำรวย  นิลกล่ำ ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/01/blog-post_6.html

เพื่อน สำรวย  นิลกล่ำ เพื่อ นรจ.24 สื่อสาร ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

6 ม.ค.58 เวลา 1700 รดน้ำศพ ณ วัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ
6 - 9 ม.ค.58 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ
10 ม.ค. เวลา 1600  ฌาปนกิจ ณ ณ วัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ


2558-01-04

บิดา น.ต.ชัยวัฒน์ โกมารศรี ถึงแก่กรรม

บิดา น.ต.ชัยวัฒน์ โกมารศรี ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2015/01/blog-post.html

น.ต.ชัยวัฒน์ โกมารศรี แจ้งว่า นายวิเชียร โกมารศรี บิดาถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้
2 - 6 ม.ค.58 เวลา 1930 สวดพระอภิธรรม ณ บ้านเลขที่16ม.5 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
7 ม.ค.58 เวลา 1600 ฌาปนกิจ ณ วัดบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เพื่อน นรจ.24 จะเป็นเจ้าภาพ ในวันจันทร์ที่ 5 มค.58
ติดต่อเจ้าภาพ โทร0868216806