2560-02-24

มารดา พ.จ.อ.พยุง ไวยพาลี ถึงแก่กรรม

มารดา พ.จ.อ.พยุง ไวยพาลี ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/02/blog-post_24.html

นางปรุง ไวยพาลี มารดา พ.จ.อ.พยุง ไวยพาลี เสียน กองช่าง กลน. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 23 ก.พ.60 มีกำหนดการดังนี้

* 24 - 26 ก.พ.60 เวลา 1830 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) แขวงดินแดง กรุงเทพ
* วันจันทร์ที่ 27 ก.พ.60 เวลา 1630 ฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) แขวงดินแดง กรุงเทพ

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

2560-02-07

มารดา ร.ท.กัมปนาท บัวเนียม ถึงแก่กรรม

มารดา ร.ท.กัมปนาท บัวเนียม ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2017/02/blog-post.html

คุณแม่เปล่งศรี  บัวเนียม มารดา ร.ท.กัมปนาท บัวเนียม ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
* 5 - 10 ก.พ.60 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรม ณ วัดผาสุกมณีจักร ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (ในเมืองทองธานี  ตรงข้ามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช)
* งดสวดพระอภิธรรม วันเสาร์ที่ 11 ก.พ.60 เนื่องจากเป็นวันมาฆบูชา
* วันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ.60 เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ วันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ.60 เวลา 1600 น. ณ วัดผาสุกมณีจักร ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945