2559-07-12

บิดา พ.จ.อ.ฉลาด มีใส ถึงแก่กรรม

บิดา พ.จ.อ.ฉลาด มีใส ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/07/blog-post.html

นาย สันต์ มีใส บิดา พ.จ.อ.ฉลาด มีใส เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้
* 12 - 15 ก.ค.59 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรม ณ บ้านเลขที่ 135 หมู่ 1 บ้านตลาด ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
* 16 ก.ค.59 เวลา 1500 ฌาปณกิจ ณ วัดจำปาทอง บ้านตลาด อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

จึงขอประกาศให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน