2559-05-06

บิดา พ.จ.อ.ไกรสร สุนทรตุล ถึงแก่กรรม

บิดา พ.จ.อ.ไกรสร  สุนทรตุล ถึงแก่กรรม
http://pos2524.blogspot.com/2016/05/blog-post.html

ร.ต.ประกอบ สุนทรตุล บิดา พ.จ.อ.ไกรสร สุนทรตุล เหล่า อล. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อ 6 พ.ค.59 เวลา 1115 มีกำหนดการดังนี้
* 6 - 8 พ.ค.59 เวลา 1900 น. สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 2 วัดบางนาใน ถ.สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพฯ
* 8 พ.ค.59 เวลา 1900 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรมศพ ณ ศาลา 2 วัดบางนาใน ถ.สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพฯ
* 9 พ.ค.2559 เวลา 1600 ฌาปนกิจ ณ เมรุ วัดบางนาใน ถ.สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพฯ

จึงขอประกาศให้เพื่อนๆ นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน