2553-04-19

บิดา ร.อ.เทพปัญญา คล่องเชิงสาร ถึงแก่กรรม

นายเชื่อม คล่องเชิงสาร บิดา ร.อ.เทพปัญญา คล่องเชิงสาร นรจ.24/นย.26 ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ 1 กอง รปภ.ฐท.สส. ถึงแก่กรรม เมื่อ 16 เม.ย.53
  • กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่ 16 - 23 เม.ย.53 เวลา 1900 ณ วัดดอนเมือง (พระอารามหลวง) แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
  • กำหนดฌาปนกิจศพ ใน วันอาทิตย์ที่ 25 เม.ย.53 เวลา 1700 ณ เมรุ วัดดอนเมือง ฯ
พ.จ.อ.สมศักดิ์ เพ็ชรเที่ยง เสมียนกำลังพล กอง รปภ.ฐท.สส. (โทร.73115) ผู้แจ้ง


เปลี่ยนแปลง กำหนดฌาปนกิจศพ จากวันเสาร์ที่ 24 เม.ย.53 เวลา 1530 เป็น วันอาทิตย์ที่ 25 เม.ย.53 เวลา 1700 ณ เมรุวัดดอนเมือง ฯ

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-04-16

กำหนด ฌาปนกิจศพมารดา ของ ร.ท.สุวรรณ์ สังข์บูรณ์

ด้วย นางล่ำ สังข์บูรณ์ มารดา ร.ท.สุวรรณ์ สังข์บูรณ์ อายุ 78 ปี เสียชีวิตด้วยโรคชรา เจ้าภาพกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ที่ 18 เม.ย.53 ประมาณเวลา 1530 ณ วัดสันติธรรม (วัดหนองกรด) อ.เมือง จ.นครสวรรค์

การเดินทาง ใช้เส้นทางเลี่ยงเมือง (Bypass) ไป จ.กำแพงเพชร เมื่อถนนบรรจบกับเส้นพหลโยธิน สังเกตสะพานลอยคนข้ามที่ 2 จะพบป้ายวัดเป็นวัดแรก ติดต่อสอบถาม เจ้าภาพ โทร.0879264410


ประกาศโดย สมาชิก สชร.945