2555-07-21

พ.จ.อ.ศักดิ์ชัย เกตนันท์ ถึงแก่กรรมพ.จ.อ.ศักดิ์ชัย เกตนันท์ สังกัด กรม.รอ.๑ นย.เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73  ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้ <>
- 20 - 22 ก.ค.55 เวลา 1930  กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดคลองบางไผ่ (กม.๑๒ สัตหีบ)
- วันจันทร์ที่ 23 ก.ค.55 เวลา 1500 กำหนดฌาปนกิจ ณ วัดคลองบางไผ่ (กม.๑๒ สัตหีบ)
- วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค.55 นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพจึงขอเรียนเชิญเพื่อน ๆ ทราบและร่วมเป็นเจ้าภาพโดยพร้อมเพรียงกัน