2557-01-31

บิดา ร.ท.สุจินต์ พึ่งพระ ถึงแก่กรรม

บิดา ร.ท.สุจิน พึ่งพระ นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

  • 31 ม.ค. - 2 ก.พ.57 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรม ณ บ้านเลขที่ 33 หมู่ 6 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
  • 3 ก.พ.57 เวลา 1500 กำหนดฌาปนกิจ ณ วัดเขาเม็งอมรเมศร์ ต.หนองขาว
เพื่อน นรจ.24 มอบเงินเยี่ยม บิดา พ.จ.อ.สมบัติ เขม้นเขตการณ์
นรจ.รุ่น 24 บก.กลน.และ.กดน.ร่วมมอบเงินเยี่ยม.บิดา.พ.จ.อ.สมบัติ เขม้นเขตการณ์  เนื่องจากป่วยเข้ารับการรักษา ณ รพ.จังหวัดพิจิต

2557-01-28

บิดาของ พ.จ.อ.สมศักดิ์ สุวรส ถึงแก่กรรม

นายถวัลย์ สุวรส บิดาของ พ.จ.อ.สมศักดิ์ สุวรส ถึงแก่กรรม เมื่อ 24 ม.ค.57 มีกำหนดการดังนี้

  •  24 - 28 ม.ค.57 เวลา 1930 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ บ้านเลขที่ 5/1 ม.5 ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 
  •  วันพุธที่ 29 ม.ค.57 เวลา 1500 กำหนดฌาปณกิจศพ ณ วัดสามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

บิดา ปลัดไตรภพ บันเทิงสุข ถึงแก่กรรม

บิดาปลัดไตรภพ บันเทิงสุข เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการ ดังนี้

  • 28 ม.ค. - 2 ก.พ.57 เวลา 1930 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ที่ วัดห้วงหิน ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
  • 31 ม.ค.57 เวลา 1930 เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

2557-01-24

ออมทรัพย์ 24 นัดประชุมจ่ายปันผล

กลุ่มออมทรัพย์ 24 นัดแบ่งปันผล ณ ห้องอาหารสวัสดิการ ทร. วังนันทฯ ใน 24 ม.ค.57

2557-01-09

บิดา พ.จ.อ.สุคนธ์ จรรยา ถึงแก่กรรม

บิดา พ.จ.อ.สุคนธ์. จรรยา.เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม มีกำหนดการดังนี้

  • 6 - 10 ม.ค.57 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ.วัดจันทรสโมสร.ถ.สามเสน.เขตดุสิต.กทม.
  • วันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 57 เวลา 1600 ฌาปนกิจ ณ.วัดจันทรสโมสร.ถ.สามเสน.เขตดุสิต.กทม.
จึงแจ้งข่าวให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน 

2557-01-08

มารดา พ.จ.อ.สมศักดิ์ ทองโชติฉัตร ถึงแก่กรรม

มารดา พ.จ.อ.สมศักดิ์ ทองโชติฉัตร เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม เมื่อคืน 7 ม.ค.57 มีกำหนดการดังนี้

  • วันพุธที่ 8 - 13 ม.ค.57 เวลา 2000 น. กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดพานทอง ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
  • วันอังคาร ที่ 14 ม.ค.57 เวลา 1600 น. กำหนดฌาปนกิจศพ  ณ วัดพานทอง ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
นรจ.24 กำหนดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันศุกร์ ที่ 10 ม.ค.57 เวลา 2000 น.

หมายเลขโทรศัพท์เจ้าภาพ 081-6214822