2554-09-19

รนภ.ขายบัตรชมพระราชพิธีขบวนยาตราทางชลมารค


ราชนาวีสโมสร จัดสถานที่ทั้งในและนอกอาคารราชนาวีสโมสร เพื่อให้ข้าราชการและญาติชมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยชบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ในวันซ้อมใหญ่ ใน 13,18 ต.ค.54 และวันพระราชพิธีฯ ใน 22 ต.ค.54 ระหว่าง 1400-17000 โดยเปิดขายบัตรล่วงหน้า ตามรายละเอียด ข่าวราชนาวีสโมสร